ปรัชญา  : พัฒนาความรู้  เชิดชูคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการประชุมผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัส ทัดเนียม รองอธิการบดี ,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ จากสาขาวิชาต่างๆ เข้าพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับปวส.

เพื่อให้นโยบายการจัดการศึกษาและตอบคำถามต่างๆ กับผู้ปกครองและนักศึกษา

studen 2studen 3

studen 4studen 5