ปรัชญา  : พัฒนาความรู้  เชิดชูคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสังคม

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม  2566 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาฯ ประจำปี 2565

ณ  ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิสิษฎ์ ชั้น 2 

 

 

                                 วันพุธที่ 26  กรกฎาคม 2566  (คณะกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา ประจำปี 2565

IMG 0621

IMG 0611

IMG 0610


 

                                                                                วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566