ปรัชญา  : พัฒนาความรู้  เชิดชูคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสังคม

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาคารกรมพระสวัสดิวัฒนวิศิษฎ์ ชั้น 2

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

 

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 02-104-9099 ต่อ ภายใน

อีเมล์ : engineer.pathumwanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID : xxx