ปรัชญา  : พัฒนาความรู้  เชิดชูคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสังคม

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และประชุมวิชาการวิศวศึกษาครั้งที่ 19
วันอังคารที่ 5 ส.ค.66 คณบดีฯเข้าต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ ในโอกาสได้รับตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบัน
ตรวจประ้เมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาฯ ปี 2565 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566
กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563-2565
ร่วมใจประหยัดพลังงาน
คณะวิศวฯ เชิญชวนทุกส่วนงานร่วมกันประหยัดพลังงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์สาขาวิชาเมคคาทรอนิส์
ได้รับรางวัล บทความดีเด่น สาขานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผศ.พิทักษ์ ,ผศ.ดร.มานพ , ผศ.มนัส ,ดร.วัฒนชัย ผศ.วีนัส และนักศึกษา
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ "รถประดิษฐ์ประเภทสวยงาม"
กิจกรรมรดน้ำดำหัว อาจาย์อาวุโส วันที่ 4 เมษายน
คณบดี ร่วมเสวนา เรื่อง Human Resources challenges face the next-gearation Automotive Industry

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น 5 กันยายน 2566📌

box chang student1box chang student2

box chang student3box chang student4

box chang student5box chang student6

S 1409085

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิการบดี

รักษาการฯคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์มาซึโตะ ไวยะมะ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน

จากวิทยาลัยแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมประดูู่บาน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคณะนักศึกษาจากอิชิโนเซกิได้เข้าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 7 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

จากนั้นในช่วงบ่าย นักศึกษาจากอิโนเซกิ ได้เข้าพบอาจารย์และห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันฯ ทั้งห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า และกิจกรรมการทำขนมไทย

สร้างความสนุกสนานให้กับนักศึกษาจากอิชิโนเซกิเป็นอย่างมาก


 

ติดต่อเราเบอร์ภายใน

 • หัวหน้าสำนักงานคณบดี : 3080
 • วิชาการและวิจัย      : 3081
 • หลักสูตรปริญญาตรี  :3080
 • หลักสูตรบัณฑิต     : 3088
 • ประกันคุณภาพการศึกษา : 3063

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 dean1

ผศ.ดร.ประสิทธิ์  นางทิน

Asst. Prof. Dr. Prasit Nangtin

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

                                     Dean of the Faculty of Engineering

--------------------------------

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

TAX ID : 099-4-0001585-21

833 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร 10330

------------------------------

Pathumwan Institute of Technology.
833 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

 

สื่อวีดิทัศน์แนะนำ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

admin

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น 5 กันยายน 2566📌

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

admin

อธิการบดี  พร้อมด้วย  ผู้ข่วยอธิการบดี   คณบดี  หารือการเปิดหลักสูตร Up skill - Re skill  ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

admin

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2566  

คณบดีโดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน  ได้เข้าร่วม

เสวนา เร่อง Human Resources challenges face the next-gearation Automotive Industry 

Automative Summit 2023  ที่  ฺBITEC

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

admin

เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2566  คณบดีคณะวิศวรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์นางทิน
ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กลุ่มอาชีพยานยนต์)

qr code.webp

หรือ ติดต่อเราผ่านทาง Email

engineer.pathumwan@gmail.com 

 

คู่มือนักศึกษา

 • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
 • การรับสม้ครศึกษาใหม่
 • การขอย้ายสาขาวิชา
 • การขอลาออก
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การขอใช้อาคารสถานที่
 • การขอใบรับรองความประพฤติ
 • การขอใช้ห้อง LAP

ปฏิทินกิจกรรม (Google)

Facebook

ข่าวสารคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์, 05 สิงหาคม 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการประชุมผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม  2566 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาฯ ประจำปี 2565

ณ  ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิสิษฎ์ ชั้น 2 

 

วันอาทิตย์, 09 กรกฎาคม 2566

อธิการบดี โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์  และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน 

ได้พบนักศึกษาใหม่  และผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2566  ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ห้องประชุมชั้น 7 

 

 

วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน และคณะฯ   ได้ต้อนรับ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร  

โดยท่าน  รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 5 และ ชั้น 6 

วันอาทิตย์, 11 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 22 กพ.2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองคณบดี ผศ.กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด

ได้นำนักศึกษาทุกสาขาวิชา ฯเข้าศึกษาดูงาน  บริษัทซัมมิท แหลมฉบัง โอโต้ บอดี้ เวริด์ จำกัด

เกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนค์  การผลิต  และการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์

 

วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยนำนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าศึกษาดูงาน ณ

SIMTEC จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กพ.2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • แบบ มคอ.2
 • แบบ มคอ.3
 • แบบ มคอ.5
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการ
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ สายวิชาการ
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้

link 2

link 3

link 4

link 6

link 8

link 9

ผู้เข้าชม

มี 197 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แกลอรี